Facebook Twitter Youtube
Izgradnja (produženja) javnih kanala odvodnje na području Gradske četvrti Donja Dubrava
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja javnih kanala u ulicama: Banatska, Belomanastirska, Beljska, Bizovačka, Cvjećarska, Čeminačka, Jasena, Levanjska, Lipovljanska, Maslinska, odvojak Vukomerečke ceste kod k.br. 10A, odvojak Željezničke ulice kod k.br. 34, Otočačka, I. Štefanovečki zavoj, Poljane, Vrhovinska ulica. Ukupna duljina projektiranih cjevovoda iznosi 3.00 metara.

U tijeku je ishođenje lokacijski dozvola nakon čega slijedi rješavanje imovinsko pravnih odnosa te ishođenje građevinskih dozvola. Po ishođenju građevinskih dozvola planirat će se građenje.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 6.000.000,00 kn (bez PDV-a).