Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnog kanala u Ulici I. Resnički gaj
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja javnog kanala u Ulici I. Resnički gaj. Ukupna duljina zahvata iznosi 185 metara.

Vodoopsrkba i odvodnja d.o.o. pokrenula je postupak javne nabave za ugovaranje izvođenja radova te se očekuje donošenje Odluke o odabiru ugovoratelja, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora o izvođenju radova te prijava građenja i uvođenje izvođača radova u posao.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 310.000,00 kn (bez PDV-a).