Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnog kanala u Čateškoj ulici
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja javnog kanala u Čateškoj ulici. Realizacijom projekta omogućit će se priključenje interne kanalizacije postojećih i budućih objekata na kanalizacijski sustav grada Zagreba. Ukupna duljina zahvata iznosi 100 metara.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ugovorila je izvođenje radova na predmetnom cjevovodu dana 30.11.2021. godine. Radovi su započeli dana 13.4.2022. godine te su radovi na polaganju kanala završeni. U tijeku su funkcionalna ispitivanja.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 325.505,00 kn (bez PDV-a).