Facebook Twitter Youtube
Izgradnja (produženja) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Donja Dubrava
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama: Novogradiška ulica, Jablanička I. odvojak do k.br. 18, Mokošička ulica, Brgadska ulica od Jablaničke do kraja, VII. Retkovec od k.br. 36A do kraja i 34B do kraja, Roberta Tupeka od ulice Vrinice do kraja, ulica Nenada Babića, I. Trnava od k.br. 89B do k.br. 103, IV. Trnava do k.br. 69, ulica Berislava Bilanovića, Vukovarska ulica od Branimirove do Valpovačke. Ukupna duljina projektiranih cjevovoda iznosi 2.300 metara.

U tijeku je ishođenje lokacijski dozvola nakon čega slijedi rješavanje imovinsko pravnih odnosa te ishođenje građevinskih dozvola. Po ishođenju građevinskih dozvola planirat će se građenje.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 4.700.000,00 kn (bez PDV-a).