Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Čulinečkoj cesti do k.br. 3, 5 i 7
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Treskavičkoj ulici i na Čulinečkoj cesti. Ukupna duljina novoizgrađenog cjevovoda iznosi 195 metara.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ugovorila je izvođenje radova na predmetnom cjevovodu dana 21.12.2021. godine. Radovi su izvedeni te su u tijeku pripreme za interni tehnički pregled.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 279.490,00 kn (bez PDV-a).