Facebook Twitter Youtube
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Stenjevec
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Projekt je pokrenut u sklopu programa „Voda u svako kućanstvo“, a koji se bazirao na zahtjevima gradske četvrti te zaprimljenim zahtjevima za priključenje, a gdje nije bilo mogućnosti za priključenje na vodoopskrbnu mrežu.
Predmet projekta je izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama: Savska Opatovina do k.br. 90 (99,10 m'), Josipa Lončara do k.br. 2c (150 m'), Kreše Golika za k.br. 4,6 i 6a-c (350 m') i Stenjevec za k.br. 10 (70 m').

Za ulice Savska Opatovina i Josipa Lončara ishođene su građevinske dozvole dok je ulicu Stenjevec u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa te ulicu Kreše Golika u tijeku je izrada idejnog projekta. Po ishođenju građevinskih dozvola pokrenut će se postupak javne nabave za ugovaranje izvođenja radova, a što je planirano u 2023. godini.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 1.700.000,00 kn (bez PDV-a).