Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Mihovci
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja (796 m') i rekonstrukcija (414 m') vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Mihovci. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 1.210 metara.

Izrađen je glavni projekt no za ishođenje građevinske dozvole potrebno je osigurati dovoljan tlak, a što će se osigurati izgradnjom vodosprme Mikulasi za koje je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Po ishođenju građevinske dozvole planirat će se izgradnja.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 199.084,21  (bez PDV-a).