Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ciglenečkoj ulici
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ciglenečkoj ulici u Zagrebu. Zbog starog, dotrajalog i čestog pucanja postojećeg AC cjevovoda u navedenoj ulici, došlo je do potrebe rekonstrukcije postojećeg cjevovoda i izgradnje novog cjevovoda. Izgradnjom novog cjevovoda u spomenutoj ulici, omogućit će se sigurna i pouzdana opskrba vodom za sanitarne potrebe i protupožarnu zaštitu postojećih i budućih objekata. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 348,66 metara.

Ishođena je građevinska dozvola. Prema planu građenja i planu nabave za 2023. godinu u tijeku je postupak javne nabave za ugovaranje izvođenja radova.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 96.887,65 € (bez PDV-a).