Facebook Twitter Youtube
Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Kurekov breg s odvojcima
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Zbog neadekvatnog materijala i nedovoljnog promjera cijevi dio vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Kurekov breg se rekonstruira, a dio se gradi novi na mjestima gdje su izrađeni novi stambeni objekti.
Obnavljaju se slijedeći vodoopskrbni cjevovodi: u ulici Kurekov breg od kućnog broja 1 do kućnog broja 11A u duljini od 182,80 m, u ulici Kurekov breg i ulici Kurekov breg – III odvojak od kućnog broja 11A do kućnog broja 6 u duljini od 106,05 m, u ulici Kurekov breg od kućnog broja 11A do kućnog broja 22 u duljini od 78,05 m. Novi vodoopskrbni cjevovodi se grade: u ulici Kurekov breg od kućnog broja 6 do kućnog broja 13 u duljini od 191,20 m, u ulici Kurekov breg od kućnog broja 22 do kućnog broja 18A u duljini od 28,25 m, u ulici Kurekov breg od kućnog broja 22 do kućnog broja 8 u duljini od 59,95 m te u ulici Kurekov breg od kućnog broja 16 do kućnog broja 20 u duljini od 52,60 m. Ukupna duljina laniranih cjevovoda iznosi 700 metara.

Radovi su završeni te su u tijeku funkcionalna ispitivanja.

Ugovorena vrijednost građenja iznosi 136.180,37  (bez PDV-a).