Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnog kanala i vodoopskrbnog cjevovoda u Slanovečkoj cesti za k.br. 79 do 81
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja javnog kanala i vodoopskrbnog cjevovoda u Slanovečkoj cesti za k.br. 79 do 81. Planirana je izgradnja javnog kanala u funkciji odvodnje sanitarnih otpadnih voda, na dionici bez ogranaka u duljini 178,42 m te vodoopskrbnog cjevovoda u duljini 185,95 m.

Planirani početak radova je listopad 2023. godine.

Ugovorena vrijednost građenja je 69.363,22  (bez PDV-a).