Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Križnog puta od Konjščinske do Zavidovičke ulice
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Križnog puta od Konjščinske do Zavidovičke ulice, kako bi se omogućila normalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Na predmetnoj trasi ne postoji izveden vodoopskrbni cjevovod, već se nalaze izvedeni ogranci na križanjima s Derventskom, Banovičkom, Tesličkom i Ljubijskom ulicom na kojima su izvedeni priključci usputnih potrošača. Predmetni ogranci će se ukinuti kada se izgradi vodoopskrbni cjevovod kroz ulicu Križnog puta, te će se postojeći priključci prebaciti na novoizgrađeni cjevovod. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 433,26 metara.

Radovi su u tijeku.

Ugovorena vrijednost radova je 87.597,46  (bez PDV-a).