Facebook Twitter Youtube
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 3

Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 3

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Projekt je pokrenut u sklopu programa „Voda u svako kućanstvo“, a koji se bazirao na zahtjevima gradske četvrti te zaprimljenim zahtjevima za priključenje, a gdje nije bilo mogućnosti za priključenje na vodoopskrbnu mrežu.
Predmet projekta je izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama: Dubljevička ulica s odvojcima, odvojak Ljubuške ulice, odvojci Vranplaninske ulice, Sunekova ulica i I. odvojak Sunekove ulice, Šašinovečka i Novački zavoj. Ukupna duljina novoizgrađene vodoopskrbne mreže iznosi 2.123 metra.

Radovi na terenu su završeni osim na dijelu odvojka Dubljevičke ulice gdje je neriješeno pitanje imovinsko pravnih odnosa. U tijeku su pripreme za interni tehnički pregled.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 486.884,23  (bez PDV-a).