Facebook Twitter Youtube
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 1

Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Gornja Dubrava - cjelina 1

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Projekt je pokrenut u sklopu programa „Voda u svako kućanstvo“, a koji se bazirao na zahtjevima gradske četvrti te zaprimljenim zahtjevima za priključenje, a gdje nije bilo mogućnosti za priključenje na vodoopskrbnu mrežu.
Predmet projekta je izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama: Mudifaji, Graduši, Branovečka cesta – odvojak za k.br. 200, 214 i 238, Jalševečka cesta – odvojak za k.br. 70 – 72 i odvojak za k.br. 99-107, Svibovečki put te Kranjčecov breg – odvojak za k.br. 20a - 20c. Ukupna duljina novoizgrađene vodoopskrbne mreže iznosi 1.857 metara.

Radovi su završeni te je u tijeku priprema za interni tehnički pregled.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 321.444,75  (bez PDV-a).