Facebook Twitter Youtube
Izgradnja PS Jalševec, vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Oporovečki Breg, Jalševec i Sveta Barbara te vodospremnika Sveta Barbara

Izgradnja PS Jalševec, vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Oporovečki Breg, Jalševec i Sveta Barbara te vodospremnika Sveta Barbara

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Na dijelu gradske četvrti Gornja Dubrava, na prostoru između udolina vodotoka Čučerje i Jalševec nije bila uspostavljena vodoopskrbna mreža za sve korisnike koji naseljavaju taj prostor. Na predmetnom području djelomično je postojala vodoopskrbna mreža, ali zbog izrazito razvedenog terena na nekim dijelovima nije bilo moguće osigurati priključenje. Vodoopskrba predmetnog područja omogućiti će se spajanjem na postojeći sustav. Kako bi se omogućila vodoopskrba i najviših dijelova potrebna je interpolacija precrpne stanice „PS Jalševec“ i vodospremnika „VS Sveta Barbara“ s pripadnom hidrostanicom. Kako bi se omogućilo punjenje projektiranog vodospremnika „VS Sveta Barbara“ i formirala visoka zona za opskrbu naselja Oporovečki Breg - Jalševec - Sveta Barbara, izvedena je precrpna stanica „PS Jalševec“. U sklopu vodospremnika je također projektirana hidrostanica kojom se omogućuje opskrba visoke zone naselja Sveta Barbara. Izgradnja je planirana u 4. faze i to izgradnja precrpna stanica „PS Jalševec“, vodospremnika „VS Sveta Barbara“ (V=200 m3) s pripadnom hidrostanicom, vodoopskrbnog cjevovoda u naseljima Oporovečki Breg - Jalševec -Sveta Barbara, u duljini 7.000 m' te spojni cjevovod za vodospremu. Sama izgradnja podijeljena je u 4 faze, a kako bi se prije ishodile građvinske dozvole te stekli uvjeti za izgradnju.
Projektom su obuhvaćene ulice: Jalševečka cesta, Sveta Barbara, Prešci, Budaki, Goliš, Pričevlje, Oporovečki vinogradi, Đurini i Prevende.
 
Radovi na izgradnji vodospreme, precrpne stanice i vodoopskrbnih cjevovoda su završeni. 
 
Ugovorena vrijednost radova iznosi 1.751.380,04 € (bez PDV-a).