Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u Ulici Medveščina
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Medveščina. Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 190 metara.

Ishođena je lokacijska dozvola, u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih poslova te će se po ishođenju građevinske dozvole izvoditi radovi na izgradnji predmetnog cjevovoda.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 28.262,41  (bez PDV-a).