Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija magistralnog i vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Šestinski vijenac
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija magistralnog i vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Šestinski vijenac. Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog magistralnog cjevovoda iznosi  1.190 metara te vodoopskrbnog cjevovoda 806 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija kućnih priključaka.

U tijeku je postupak jave nabave za izvođača radova, a planirani početak radova je ljeto 2023. godine.

Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 789.191,84  (bez PDV-a).