Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija magistralnog i vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Šestinski vijenac
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija magistralnog i vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Šestinski vijenac. Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog magistralnog cjevovoda iznosi  1.190 metara te vodoopskrbnog cjevovoda 806 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija kućnih priključaka.

Ishođene su građevinska dozvola te je planirano pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova u 2022. godini.

Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 5.100.000,00 kn (bez PDV-a).