Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija magistralnog i vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Šestinski vijenac
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija magistralnog i vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Šestinski vijenac. Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog magistralnog cjevovoda iznosi 1.190 metara te vodoopskrbnog cjevovoda 806 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija kućnih priključaka.
 
Radovi su započeli 28.5.2024. godine.
 
Ugovorena vrijednost izgradnje iznosi 789.191,84 € (bez PDV-a).