Facebook Twitter Youtube
Izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području Gradske četvrti Podsljeme
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja (produženje) vodoopskrbne mreže na području GČ Podsljeme, u ulicama Markuševečki Popovec, Šuškovići 37A i Šuškovići 61D. Izgradnjom navedenih vodoopskrbnih cjevovoda omogućiti će se stvaranje funkcionalne cjeline koja se odnosi na optimalnu vodoopskrbu predmetnog područja te protupožarnu zaštitu. Sveukupna planirana duljina vodoopskrbnih cjevovoda u predmetnim ulicama je 552 m՛.

Radovi su završeni te su u tijeku aktivnosti za interni tehnički pregled.

Ugovorena vrijednost investicije iznosi 94.618,30  (bez PDV-a).