Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Bakarskoj i Kraljevičkoj ulici
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Bakarskoj i Kraljevičkoj ulici. Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita.

Ishođena je građevinska dozvola te je planirano pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova u 2022. godini.

Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 800.000,00 kn (bez PDV-a).