Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija kanalizacije u Ulici Donji Rim
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ugovorila je dana 18.3.2021. godine izvođenje radova na rekonstrukciji javnog kanala. Radovi su započeli 26.8.2021. godine, međutim, tijekom izvođenja radova došlo je do urušavanja zemljanog materijala i asfalta.
Izvedeno je ukupno 94,43 metra kanala od ugovorenih 212 metara te se nakon provedenih kontrolnih snimanja i geotehnčkih radova očekuje nastavak radova.