Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici II. Maksimirsko naselje
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici II. Maksimirsko naselje u Zagrebu, kako bi se omogućila normalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 220,88 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 13 komada kućnih priključaka. Ishođena je građevinska dozvola te je u planu za 2022. godinu pokretanje postupka javne nabave za ugovaranje izvođenja radova.

Procijenjena vrijednost građenja je 500.000,00 kn (bez PDV-a).