Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala u odvojku ulice Charlesa Darwina
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Grad Zagreb ishodio je Potvrdu glavnog projekta za izgradnju nerazvrstanih prometnica u zoni „UPU-a Heinzelova-Vukovarska“ I. etapa, a kojom je obuhvaćena izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala.
Predmetom je obuhvaćena izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala u odvojku Ulice Charlesa Darwina (UPU Vukovarska – Heinzelova): vodoopskrbni cjevovod u prometnici 2, duljine 168 m՛, vodoopskrbni cjevovod u prometnici 3, duljine 196 m՛, vodoopskrbni cjevovod u nogostupu 6, duljine 100 m՛, javni kanal u prometnici 2, duljine 167,93 m՛, javni kanal u prometnici 3, duljine 190 m՛, javni kanal u nogostupu 6, duljine 68,0 m՛. Ukupna duljina vodoopskrbnih cjevovoda iznosi 464 metara te javnih kanala 426 metara.

Procijenjena vrijednost nabave je 1.500.000,00 kn (bez PDV-a). Predmet je u pripremi za pokretanje postupka javne nabave za ugovaranje izvođenja radova.