Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u naselju Peščenica - Žitnjak
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Na zahtjev GČ Peščenica Žitnjak Vodoopskrba i odvodnja pokrenula je izradu projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbne i kanalizacijske mreže.
Za izgradnju kanalizacijske mreže planirane su ulice: odvojak Žitnjačke ceste od k.br. 9A do 15B, Žitnjak Kovačići od k.br. 65 do 71, I. Petruševec od k.br. 90 do 95, Črnkovečka ulica do k.br. 2B, Črnkovečka ulica do k.br. 12 A, Prodanska ulica. Ukupna duljina planiranih cjevovoda iznosi 680 metara. Izrađeni su glavni projekti te će se po ishođenju građevinskih dozvola planirati izgradnja. Za izgradnju vodoopskrbne mreže planirane su ulice: Žitnjak Kovačići od k.br. 10 B do k.br. 10 F, Žitnjak Kovačići do k.br. 71, Žitnjak I. odvojak, Žitnjak II. odvojak, I. Petruševac od k.br. 90 do k.br. 95, Črnovečka do k.br. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 3, 5 i 7, III. Resnik do k.br. 11, Prodanska ulica do k.br. 16/1.

Izrađeni su glavni projekti te će se po ishođenju građevinskih dozvola planirati izgradnja.