Facebook Twitter Youtube
Sanacija vodoopskrbnog cjevovoda na Slavonskoj aveniji
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je sanacija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Slavonskoj aveniji. Realizacijom istog omogućit će se  funkcionalna i sigurna opskrba vodom. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi  819,53 metra.

Ishođena je građevinska dozvola te je planirano pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova u 2022. godini.

Procijenjena vrijednost iznosi 8.600.000,00 kn (bez PDV-a).