Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Sv. Nikole Tavelića s ograncima
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama: Nikole Tavelića (341,3 m'), Put Marjana Matkovića (136,9 m'), Sukova (81,8 m') i Trščanska (213,8 m'). Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi  773,8 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 91 komada kućnih priključaka. Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita.

Proveden je postupak javne nabave za ugovaranje izvođenja radova. Izvršena je prijava građenja, planirani početak radova je početak srpnja 2023. godine.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 397.476.14 € (bez PDV-a).