Facebook Twitter Youtube
Izgradnja kolektora i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Ulici Ivana Lučića
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa izmijenjena je koncepcija izgradnje kolektora, odnosno projekt će se planirati u dvije etape:

I. etapa - dionica kolektora od ulice Vrbik V do ulice grada Vukovara te
II. etapa - dionica kolektora od ulice Vrbik V do Slavonske avenije.

Navedenim projektom obuhvatit će se i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda od raskrižja Ulice grada Vukovara i Ulice Ivana Lučića u smjeru juga Ulicom Ivana Lučića u duljini cca 440 m.

U tijeku je postupak javne nabave za ugovaranje projektiranja.

 
KARTA VODA                          KARTA KANAL