Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda područja omeđenog ulicama Radnička cesta - Avenija Marina Držića - Ulica grada Vukovara - Budmanijeva – Zoranićeva

Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda područja omeđenog ulicama Radnička cesta - Avenija Marina Držića - Ulica grada Vukovara - Budmanijeva – Zoranićeva

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u sljedećim ulicama: Radnička (117,5 m'), Bunićeva (321,72 m'), Supilova (347,19 m'), Botićev trg (51,8 m'), Držićeva (273 m'), Vukovarska (268,76 m'), Menčetićeva (258,52 m'), Sorkočevićeva (104,85 m'), Pucićeva (86,45 m'), Dubravkin trg 1 (102,07 m'), Dubravkin trg 2 (149,37 m'), Vetranićeva (56,69 m'), Čubranovićeva (60,53 m'), Ranjinina (61,18 m'), Brusinina (64,48 m').
 
Ukupna duljina planiranih cjevovoda iznosi  2.324,11 metara. Realizacijom istog omogućit će se  funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 196 komada kućnih priključaka.
 
Radovi su u tijeku.
 
Ugovorena vrijednost radova iznosi 663.126,82 € (bez PDV-a).