Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Babonićevoj ulici
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Zbog čestog pucanja vodoopskrbnog cjevovoda u Babonićevoj ulici pokrenuta je izrada projektne dokumentacije te je ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda u duljini 484,5 m'. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 55 komada kućnih priključaka. Rekonstrukcijom cjevovoda omogućit će se sigurna i pouzdana opskrba vodom.

Pokrenut je postupka javne nabave za izvođenje radova u 2022. godini.

Procijenjena vrijednost iznosi 1.300.000,00 kn (bez PDV-a).