Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Novakovoj ulici
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Novakovoj ulici. Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi  699 metara od čega se 168 m' odnosi na izgradnju novog cjevovoda te 531 m' na rekonstrukciju.

Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 25 komada kućnih priključaka. Ishođena je građevinska dozvola te je planirano pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova u 2022. godini.

Procijenjena vrijednost iznosi 1.500.000,00 kn (bez PDV-a).