Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Novakovoj ulici
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Novakovoj ulici. Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi  699 metara od čega se 168 m' odnosi na izgradnju novog cjevovoda te 531 m' na rekonstrukciju.

Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 25 komada kućnih priključaka. Radovi na polaganju cjevovoda su završeni te je u tijeku priprema za interni tehnički pregled.

Ugovorena vrijednost radova iznosi: 151.982,96 € (bez PDV-a)