Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Jerolima Miše
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: U ulici Jerolima Miše nalazi se vodoopskrbni cjevovod na kojem su česta puknuća. Kako bi se izbjegla buduća puknuća, štete i gubitci potrebno je rekonstruirati predmetni cjevovod.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. 21.12.2022. godine ugvorila je izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Jerolima Miše.

Planirani cjevovod ukupne duljine 210 metara započet će spojem na vodoopskrbni cjevovod u Brestovečkoj ulici te završiti završnim podzemnim hidrantom na kraju ulice prije pješačkog mosta preko potoka Čučerska reka.