Facebook Twitter Youtube
Izgradnja precrpne stanice i vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Milke Trnine

Izgradnja precrpne stanice i vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Milke Trnine

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Područje: Grad Samobor
Opis radova: Izgradnja precrpne stanice i vodoopskrbnog cjevovoda u dužini cca 165 m. Radovi su u tijeku.