Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnog kanala sa precrpnom stanicom u Ulici Orehovečki odvojak

Izgradnja javnog kanala sa precrpnom stanicom u Ulici Orehovečki odvojak

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Gornja Dubrava
Opis radova: Izgradnja javnog kanala sa precrpnom stanicom u Ulici Orehovečki odvojak, ukupne duljine 330,00 metara. Pripremne aktivnosti za početak radova su u tijeku.