Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnog kanala i crpne stanice u ulicama Sunjska i Ledinski put

Izgradnja javnog kanala i crpne stanice u ulicama Sunjska i Ledinski put

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Novi Zagreb Zapad
Opis radova: Izgradnja javnog kanala i crpne stanice ukupne duljine 881 m. Radovi su u tijeku.