Facebook Twitter Youtube
Radovi ViO
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Brezovica
Opis radova: Izgradnja javnog kanala u dužini cca 6.755  m. Pripreme za početak radova su u tijeku.

 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Brezovica
Opis radova: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dužini cca 90.20 m. Pripreme za početak radova su u tijeku.

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Brezovica
Opis radova: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda. Pripreme za početak radova su u tijeku.

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Črnomerec
Opis radova: Izgradnja javnog kanala ukupne duljine 730.00 m. Radovi su u tijeku.

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Črnomerec
Opis radova: Izgradnja javnog kanala ukupne duljine 37,00 m. Pripreme za početak radova su u tijeku.
 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Črnomerec
Opis radova: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda. Pripreme za početak radova su u tijeku.
 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Črnomerec
Opis radova: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda ukupne duljine 372,00 m. Pripreme za početak radova su u tijeku. 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Donji Grad
Opis radova: Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda ukupne dužine 263.20 m. Pripreme za početak radova su u tijeku.

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Donja Dubrava
Opis radova: Izgradnja i rekonstrukcija javnih kanala ukupne duljine 4882,00 m. Pripremne aktivnosti za početak radova su u tijeku.


 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Donja Dubrava
Opis radova: Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda ukupne duljine 496,00 m. Radovi su u tijeku.

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Gornja Dubrava
Opis radova: Rekonstrukcija vodoopkrbnog cjevovoda ukupne duljine 441,48 m. Pripremne aktivnosti za početak radova su u tijeku.

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Gornja Dubrava
Opis radova: Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda ukupne duljine 933,00 m. Radovi su pri završetku.

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Gornja Dubrava
Opis radova: Izgradnja sustava odvodnje ukupne dužine od 4855.00 m. Radovi su u tijeku.

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Gornja Dubrava
Opis radova: Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda ukupne duljine 144,00 m. Pripremne aktivnosti za početak radova su u tijeku.

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Gornja Dubrava
Opis radova: Rekonstrukcija sabirnog kanala ukupne duljine 966,00 m. Pripremne aktivnosti za početak radova su u tijeku.

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Gornja Dubrava
Opis radova: Izgradnja javnog kanala. Pripremne aktivnosti za početak radova su u tijeku. 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Maksimir
Opis radova: Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda ukupne duljine 228,00 m. Radovi su u tijeku.

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Maksimir
Opis radova: Izgradnja javnog kanala ukupne dužine 30.00 m. Pripremne aktivnosti za početak radova su u tijeku.

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Maksimir
Opis radova: Uklanjanje vodotornja. Radovi su u tijeku.

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Novi Zagreb Zapad
Opis radova: Izgradnja javnog kanala ukupne dužine 715,00 m. Radovi su u tijeku.

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Novi Zagreb Zapad
Opis radova: Izgradnja sabirnog kolektora ukupne dužine 558.00 m. Pripreme za početak radova su u tijeku.

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Novi Zagreb Zapad
Opis radova: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda ukupne dužine 998.60 m. Pripremne aktivnosti za početak radova su u tijeku.


 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Podsljeme
Opis radova: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda. Pripremne aktivnosti za početak radova su u tijeku.
 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Podsljeme
Opis radova: Izgradnja kanalizacijske mreže. Pripremne aktivnosti za početak radova su u tijeku.


 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Grad: Samobor
Opis radova: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda ukupne dužine 3700.00 m. Pripremne aktivnosti za početak radova su u tijeku. 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Grad: Samobor
Opis radova: Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda ukupne dužine 5347.81 m. Radovi su u tijeku.

 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Grad: Samobor
Opis radova: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda ukupne dužine od 1410.00 m. Pripremne aktivnosti za početak radova su u tijeku.

 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Grad: Sveta Nedelja
Opis radova: Izgradnja fekalne odvodnje ukupne dužine 422.00 m. Radovi su u tijeku.


 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Grad: Sveta Nedelja
Opis radova: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda ukupne dužine 110.00 m. Pripremne aktivnosti za početak radova su u tijeku.
 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Grad: Sveta Nedelja
Opis radova: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda ukupne dužine 366.00 m. Pripremne aktivnosti za početak radova su u tijeku.
 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Grad: Sveta Nedelja
Opis radova: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda ukupne dužine od 486,00 m. Pripremne aktivnosti za početak radova su u tijeku.


 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Grad: Sveta Nedelja
Opis radova: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda ukupne dužine od 693,00 m. Radovi su pri završetku.


 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Grad: Sveta Nedelja
Opis radova: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda. Radovi su pri završetku. 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Grad: Sveta Nedelja
Opis radova: Izgradnja fekalne kanalizacije i vodoopskrbnog cjevovoda. Pripremne aktivnosti za početak radova su u tijeku.
 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Grad: Sveta Nedelja
Opis radova: Izgradnja dijela glavnog sabirnog kolektora. Pripremne aktivnosti za početak radova su u rijeku.

 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Stupnik
Opis radova: Izgradnja sustava odvodnje Etapa 1. Pripremne aktivnosti za početak radova su u tijeku.

 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Sesvete
Opis radova: Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda ukupne dužine 767,57 metara. Radovi su u tijeku.

 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Sesvete
Opis radova: Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda, ukupne dužine 5006,00 metara. Radovi su u tijeku.

 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Sesvete
Opis radova: Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda, ukupne dužine 222,00 m. Radovi su u tijeku.

 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Sesvete
Opis radova: Izgradnja kanalizacijske mreže. Pripremne aktivnosti za početak radova su u tijeku.

 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Stenjevec
Opis radova: Izgradnja javnog kanala, ukupne dužine 274,00 m. Pripremne aktivnosti za početak radova su u tijeku.

 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Trnje
Opis radova: Rekonstrukcija zasunske komore. Pripremne aktivnosti za početak radova su u tijeku.

 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Trešnjevka Sjever
Opis radova: Izgradnja javnog kanala, ukupne dužine 180,00 m. Radovi su pri završetku.

 
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Trešnjevka Sjever
Opis radova: Izgradnja javnog kanala, ukupne dužine 204,00 m. Pripremne aktivnosti za početak radova su u tijeku.