Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija transportnog kolektora TK III Lomnica

Rekonstrukcija transportnog kolektora TK III Lomnica

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Brezovica
Opis radova: Rekonstrukcija transportnog kolektora ukupne duljine 4.103 m. Radovi su u tijeku.