Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija javnog kanala u Ulici Donji Rim u Maksimiru

Rekonstrukcija javnog kanala u Ulici Donji Rim u Maksimiru

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Maksimir 
Opis radova: Rekonstrukcija javnog kanala u Ulici Donji Rim u Maksimiru, ukupne duljine 212,00 metara. Pripremne aktivnosti za početak radova su u tijeku.