Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija javnog kanala u ulicama Jabukovac, Paunovac i Slavujevac na Tuškancu

Rekonstrukcija javnog kanala u ulicama Jabukovac, Paunovac i Slavujevac na Tuškancu

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Gornja Grad Medveščak
Opis radova: Rekonstrukcija javnog kanala u ulicama Jabukovac, Paunovac i Slavujevac na Tuškancu, ukupne duljine 3 376,00 metara. Pripemne aktivnosti za početak radova su u tijeku.