Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodospreme Šimunčevec

Izgradnja vodospreme Šimunčevec

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Sesvete
Opis radova: Izgradnja vodospreme Šimunčevec. Radovi su u tijeku.