Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Ferki i Detišćak

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Ferki i Detišćak

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Brezovica
Opis radova: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dužini cca 2.629  m. Radovi na izvedbi priključaka pri završetku.