Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naseljima Slani Dol - Draganje Selo

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naseljima Slani Dol - Draganje Selo

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Područje: grad Samobor
Opis radova: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dužini cca 3700 m. Radovi su u tijeku.