Facebook Twitter Youtube
Izgradnja precrpne stanice Jalševec, vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Oporovečki breg, Jalševec i Sveta Barbara te vodospremnika Sveta Barbara

Izgradnja precrpne stanice Jalševec, vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Oporovečki breg, Jalševec i Sveta Barbara te vodospremnika Sveta Barbara

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Gornja Dubrava
Opis radova: Izgradnja precrpne stanice Jalševec, vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Oporovečki breg, Jalševec i Sveta Barbara te vodospremnika Sveta Barbara, ukupne duljine 7.320,00 metara. Obuhvaćene ulice: Jalševečka, Prešci, Oporovečki vinogradi, Svetobarbarski odvojak, Goliš, Jalševečka cesta, Pričevlje, Đurini, Prevende, Furdini. Radovi su u tijeku.