Facebook Twitter Youtube
Izgradnja odvodnje u grupi ulica u Dubravi (Lelijska, Ljubuška, Vranplaninska s odvojcima, Sunekov odvojak i odvojci Celovečke)

Izgradnja odvodnje u grupi ulica u Dubravi (Lelijska, Ljubuška, Vranplaninska s odvojcima, Sunekov odvojak i odvojci Celovečke)

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Gornja Dubrava
Opis radova: Izgradnja odvodnje ukupne duljine 4855,00 m. Radovi su u tijeku.