Facebook Twitter Youtube
Izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici Ferenčaki donji i Cebići Mali

Izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici Ferenčaki donji i Cebići Mali

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Podsljeme
Opis radova: Izgradnja kanalizacijske mreže. Radovi su u tijeku.