Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnog kanala u Voloderskoj ulici u Sesvetama

Izgradnja javnog kanala u Voloderskoj ulici u Sesvetama

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Sesvete
Opis radova: Izgradnja javnog kanala ukupne dužine od 332,00 m. U tijeku pripremne aktivnosti za početak radova.