Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnog kanala sa crpnom stanicom u IV. Kozari putu s odvojcima

Izgradnja javnog kanala sa crpnom stanicom u IV. Kozari putu s odvojcima

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Peščenica - Žitnjak
Opis radova: Izgradnja javnog kanala sa precrpnom stanicom. Radovi su pri završetku.