Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnog kanala na uzvodnom slivu potoka Lomnica

Izgradnja javnog kanala na uzvodnom slivu potoka Lomnica

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Brezovica
Opis radova: Izgradnja javnog kanala u dužini cca 6.755  m. Radovi su na polaganju kanala su završeni.