Facebook Twitter Youtube
Izgradnja dijela glavnog sabirnog kolektora GSK3 u Kerestincu

Izgradnja dijela glavnog sabirnog kolektora GSK3 u Kerestincu

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Grad: Sveta Nedelja
Opis radova: Izgradnja dijela glavnog sabirnog kolektora. Pripremne aktivnosti za početak radova su u rijeku.