Facebook Twitter Youtube
Projekt Zagreb

Projekt Zagreb

U nastavku objavljujemo ishođene akte za gradnju u sklopu projekta Zagreb 
 
Vodoopskrbni cjevovod u Ulici X. Vrbik - građevinska dozvola 
Vodoopskrbni cjevovod u Ulici II. Maksimirsko naselje - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod na Meštrovićevom trgu - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Cerjanskoj ulici - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Ulici Cuglini s odvojkom - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Ulici Vukomerec - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Veslačkoj ulici - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Adamičevoj ulici - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Babonićevoj ulici (I. zona) - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Ciglenečkoj ulici - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Dobranskoj ulici, produžetak postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda u Koranskoj ulici - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Ilici (od Vinogradske ulice do Ulice Črnomerec) - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Ilovičkoj ulici - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Mašićevoj ulici i Ulici Pokornog - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Novakovoj ulici - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Stupničkoj ulici - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Ulici Bagrema (Staro Brestje) - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Ulici Benkov put - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Ulici Cvjetno naselje I - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Ulici I. Trnjanski zavoj - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Ulici Ivana Stožira - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Ulici Josipa Andrića - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Ulici Lojenov prilaz - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Ulici Mlinovi s odvojcima - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Ulici Remetinečki Gaj ispred k.br.8 - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Ulici Ružmarinka - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Ulici Tošovac - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Voćarskom naselju - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Vukovićevoj ulici - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Zapoljskoj ulici s odvojcima - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovodi  u Ulicama Radnički put III, IV, V, VI (Žitnjak) - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovodi u Ulicama Kruge, Krivajska i Rujnička - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Plitvičkoj ulici - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Ulici Hrvatskih iseljenika, Meksičkoj ulici i Ulici Sigetje - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Mažuranićevoj ulici u Kašini - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Novskoj ulici - građevinska dozvola
Sanacija vodoopskrbnog cjevovoda DN 700 mm na Slavonskoj aveniji - građevinska dozvola
Rekonstrukcija kolektora u Ulici Gata sa izgradnjom preljevne građevine, crpne stanice i odvodnog kanala za otpadne vode naselja Jakuševec - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovodi u  Ilirskoj, Koprivničkoj, Predovečkoj, Svibanjskoj i Vojakovačkoj ulici - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Hercegovačkoj ulici - građevinska dozvola 
Vodoopskrbni cjevovod u Koturaškoj ulici i Trnjanskoj cesti - građevinska dozvola
Izgradnja precrpne stanice Blaguša - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Ciglenečkoj ulici - produženje građevinske dozvole
Vodoopskrbni cjevovod u Ulici Benkov put - produženje građevinske dozvole
Vodoopskrbni cjevovod u Ulici Lojenov prilaz - produženje građevinske dozvole 
Vodoopskrbni cjevovod u Vojkovićkoj ulici s odvojcima - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovodi područja omeđenog ulicama Radnička-Držićeva-Vukovarska-Budmanijeva-Zoranićeva - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod DN 700 mm na Slavonskoj aveniji - lokacijska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod DN 50 mm, DN 80 mm i DN 100 mm u Bosanskoj ulici - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod DN 250 mm od Ulice Savski Gaj XIII put do starog Botinca - lokacijska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Budimskoj ulici - lokacijska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Hercegovačkoj ulici - lokacijska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Ilici (od Vinogradske ulice do Ulice Črnomerec) - lokacijska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Koturaškoj ulici i Trnjanskoj cesti - lokacijska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u ulici Mikulini - lokacijska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Vojkovićkoj ulici s odvojcima - lokacijska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod Ulici X Vrbik - lokacijska dozvola
Vodoopskrbni cjevovodi područja omeđenog ulicama Radnička, Držićeva, Vukovarska Budmanijeva i Zoranićeva - lokacijska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Uskočkoj ulici, Ulici Ljubljanica i Dinarskoj ulici u Zagreb - lokacijska dozvola
Vodoopskrbni cjevovodi područja omeđenog ulicama Radnička, Držićeva, Vukovarska, Budmanijeva i Zoranićeva - izmjena i dopuna lokacijske dozvole 
Vodoopskrbni cjevovodi u Ilirskoj, Koprivničkoj, Predovečkoj, Svibanjskoj i Vojakovačkoj ulici - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovodi u Ulicama Biškupec breg i Kvintička i spojni cjevovod iz vodospreme Biškupec breg - lokacijska dozvola
Vodoopskrbni cjevovodi u Ulici Jurja Ves i odvojcima - lokacijska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Ilici (od Vinogradske ulice do Ulice Črnomerec) - produženje lokacijske dozvole
Vodoopskrbni cjevovod u Vojkovićkoj ulici s odvojcima - produženje lokacijske dozvole
Vodoopskrbni cjevovod Ulici X Vrbik - produženje lokacijske dozvole
Vodoopskrbni cjevovodi u Ulicama Biškupec breg i Kvintička i spojni cjevovod iz vodospreme Biškupec breg - produženje lokacijske dozvole
Voodoopskrbna mreža naselja Glavnica Gornja i VS Blaguša - lokacijska dozvola
Vodoopskrni cjevovod DN 50 mm, DN 80 mm i DN 100 mm u Bosanskoj ulici - lokacijska dozvola
Vodoopskrni cjevovod DN 50 mm, DN 80 mm i DN 100 mm u Bosanskoj ulici - produženje lokacijske dozvole
Vodoopskrbni cjevovod u Ježdovečkoj ulici od k.br. 77 do kraja - lokacijska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Ulici Keseri od k.br. 4A do 4L - lokacijska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Ulici Prkanj - lokacijska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u Budimskoj ulici - građevinska dozvola 
Vodoopskrbni cjevovodi u Ulicama Biškupec breg i Kvintička i spojni cjevovod iz vodospreme Biškupec breg - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda DN 250 mm od Savskog Gaja XIII. put do Starog Botinca - građevinska dozvola
Hidroforska stanica Adamovec - građevinska dozvola
Kolektor Žitnjak 2 - izmjena i dopuna lokacijske dozvole
Kanalizacijska mreža sustava odvodnje dijela naselja Kraljevečki Novaki zapadno od Popovečke ceste - građevinska dozvola
Spoj sustava odvodnje Sesvete - Istok na CUPOV grada Zagreba - građevinska dozvola
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje dijela naselja Kraljevečki Novaki zapadno od Popovečke ceste - građevinska dozvola
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje naselja Popovec - građevinska dozvola
Kanalizacijska mreža sustava odvodnje Sesveta i Sesveta istok - građevinska dozvola
Preljevni kanal Črnomerec - lokacijska dozvola
Preljevni objekt Dubrava - lokacijska dozvola
Spoj sustava odvodnje Sesvete - Istok na CUPOV grada Zagreba - rješenje o ispravku lokacijske dozvole
Kanalizacijska mreža naselja Lučko - Ježdovec - rješenje o ispravku lokacijske dozvole
Fekalna kanalizacija naselja Belovar (dio), Adamovec, Moravče, Jasenovec, Glavnica Gornja i Glavnica Donja - lokacijska dozvola
Fekalna kanalizacija naselja Belovar (dio), Blaguša, Budenec, Cerje, Drenčec, Gajec, Glavničica...-I., II. i III. faza - lokacijska dozvola
Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža u naselju Mikulići, Fraterščica, Lukšić i Bijenik - lokacijska dozvola
Kanalizacijska mreža naselja Lučko i Ježdovec - lokacijska dozvola
Kanalizacijska mreža na slivu potoka Ograja - lokacijska dozvola
Kanalizacijska mreža sustava odvodnje dijela naselja Gajišće - lokacijska dozvola
Kanalizacijska mreža sustava odvodnje dijela naselja Kraljevečki Novaki zapadno od Popovečke ceste - rješenje o ispravku lokacijske dozvole
Kanalizacijska mreža sustava odvodnje naselja Lučko i Ježdovec - nastavak I. i II. faza - lokacijska dozvola
Kanalizacijska mreža sustava odvodnje naselja Popovec - lokacijska dozvola
Kanalizacijska mreža sustava odvodnje naselja Sesvetska Sopnica - lokacijska dozvola
Kanalizacijska mreža sustava odvodnje Sesveta i Sesveta istok - lokacijska dozvola
Kolektor II. Paralela i Velikopoljska, rekonstrukcija  kanala naselja Odra, Hrašće, Mala Mlaka i Veliko polje - lokacijska dozvola
Kolektor Produžena Islandska - lokacijska dozvola
Kolektor Žitnjak 2 - lokacijska dozvola
Spoj sustava odvodnje Sesvete-Istok  na CUPOV grada Zagreba - lokacijska dozvola
Sustav odvodnje naselja Resnik - lokacijska dozvola
Rekonstrukcija kolektora u Ulici Gata sa izgradnjom preljevne građevine, crpne stanice i odvodnog kanala za otpadne vode naselja Jakuševec - lokacijska dozvola
Sanitarni kanali ulica dijela naselja Donji Stupnik - lokacijska dozvola
Kanalizacijska mreža naselja Lučko i Ježdovec - produženje lokacijske dozvole 
Kolektor Produžena Islandska - produženje lokacijske dozvole
Fekalna kanalizacija naselja Belovar (dio), Adamovec, Moravče, Jasenovec, Glavnica Gornja i Glavnica Donja - rješenje o ispravku lokacijske dozvole
Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža u naselju Mikulići, Fraterščica, Lukšić i Bijenik -rješenje o ispravku lokacijske dozvole 
Kanalizacijska mreža sustava odvodnje dijela naselja Gajišće - rješenje o ispravku lokacijske dozvole
Kanalizacijska mreža sustava odvodnje dijela naselja Kraljevečki Novaki zapadno od Popovečke ceste - rješenje o ispravku lokacijske dozvole
Kanalizacijska mreža sustava odvodnje naselja Lučko i Ježdovec - nastavak I. i II. faza - rješenje o ispravku lokacijske dozvole
Kanalizacijska mreža sustava odvodnje naselja Sesvetska Sopnica - rješenje o ispravku lokacijske dozvole
Kanalizacijska mreža sustava odvodnje Sesveta i Sesveta istok - rješenje o ispravku lokacijske dozvole
Kolektor II. Paralela i Velikopoljska, rekonstrukcija  kanala naselja Odra, Hrašće, Mala Mlaka i Veliko polje - rješenje o ispravku lokacijske dozvole
Sanitarni kanali ulica dijela naselja Donji Stupnik - građevinska dozvola 
Kanalizacijska mreža sustava odvodnje naselja Sesvetska Sopnica - građevinska dozvola
Sustav odvodnje naselja Resnik - građevinska dozvola
Vodoopskrbni cjevovod u ulici Mikulini - produženje lokacijske dozvole
Rješenje Ministarstva o OPUO - Projekt Zagreb 
Rješenje Ministarstva o OPUO - Projekt Zagreb - produženje važenja
Rješenje Ministarstva o OPUO - Projekt Zagreb 2018 - izmjene na zahvatima