Facebook Twitter Youtube
Projekt Zagreb 2018

Projekt Zagreb 2018

U nastavku objavljujemo ishođene akte za gradnju u sklopu projekta Zagreb 2018.
 
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Vojkovićevoj ulici - lokacijska dozvola
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Budimskoj ulici - lokacijska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda DN 700 mm na Slavonskoj aveniji - lokacijska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Hercegovačkoj ulici u Sesvetama - lokacijska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Ulici Jurja Ves - lokacijska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda DN 250 mm od Savski Gaj XIII put do Starog Botinca - lokacijska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda DN 50 mm, DN 80 mm i DN 100 mm u Bosanskoj ulici - lokacijska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ilici (od Vinogradske do Črnomerca) - lokacijska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda područja omeđenog ulicama Radnička - Držićeva - Vukovarska - Budmanijeva - Zoranićeva - lokacijska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ilirskoj, Koprivničkoj, Predovečkoj, Svibanjskoj i Vojakovačkoj ulici - lokacijska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Koturaškoj ulici i Trnjanskoj cesti - lokacijska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici X. Vrbik - lokacijska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Mikulini - lokacijska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ilici (od Vinogradske do Črnomerca) - produženje lokacijske dozvole
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Vojkovićevoj ulici - produženje lokacijske dozvole
Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Biškupec Breg i Kvitnička te spojni cjevovod iz vodospreme Biškupec Breg - lokacijska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u DN 50 mm, DN 80 mm i DN 100 mm u Bosanskoj ulici - produženje lokacijske dozvole
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici II. Maksimirsko naselje - građevinska dozvola
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Goričanci (Gornja Dubrava) - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Ružmarinka - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda na Meštrovićevom trgu u Zagrebu - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Cerjanskoj ulici - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Tošovac - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Bagrema u Sesvetama - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Benkov put - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Cuglini s odvojkom - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Radnički put III, IV, V, VI (Žitnjak) - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Remetinečki Gaj  ispred k. br. 8 - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Adamićevoj ulici u Zagrebu - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Babonićevoj ulici II. zona - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ciglenečkoj ulici - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Cvjetnom naselju I. - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ilovičkoj ulici - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Mašićevoj ulici i Ulici Pokornog - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Plitvičkoj ulici - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Stupničkoj ulici - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Kruge, Krivajska i Rujnička - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici I. Trnjanski zavoj - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Ivana Stožira - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Lojenov prilaz - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Mlinovi s odvojcima - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Vukomerec - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Veslačkoj ulici - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Zapoljskoj ulici s odvojcima - građevinska dozvola
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Josipa Andrića - građevinska dozvola
Kolektor Žitnjak 2 - izmjena i dopuna lokacijske dozvole
Fekalna kanalizacija naselja Belovar (dio), Admovec, Moravče, Jasenovec, Glavnica Gornja i Glavnica Gornja - lokacijska dozvola
Fekalna kanalizacija naselja Belovar (dio), Blaguša, Budenec, Cerje, Drenčec, Gajec, Glavničica I. II. i III. faza - lokacijska dozvola
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje dijela naselja Gajišće - ispravak lokacijske dozvole
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje dijela naselja Kraljevečki Novaki - ispravak lokacijske dozvole
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje naselja Popovec - lokacijska dozvola
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje naselja Sesvetska Sopnica - lokacijska dozvola
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže sustava odvodnje naselja Sesvete i Sesvete Istok - ispravak lokacijske dozvole
Izgradnja kolektora II. Paralela i Velikopoljska, rekonstrukcija kanala naselja Odra, Hrašće, Mala Mlaka i Veliko Polje - lokacijska dozvola
Kanalizacijska mreža Mikulići, Fraterščica, Lukšić i Bijenik - lokacijska dozvola
Kanalizacijska mreža na slivu potoka Ograja - lokacijska dozvola
Kanalizacijska mreža naselja Lučko i Ježdovec - lokacijska dozvola
Kanalizacijska mreža sustava odvodnje naselja Lučko i Ježdovec - nastavak I. i II. faza - lokacijska dozvola
Kolektor Produžena Islandska - lokacijska dozvola
Kolektor Žitnjak 2 - lokacijska dozvola
Spoj sustava odvodnje Sesvete Istok na CUPOV grada Zagreba - lokacijska dozvola
Sustav odvodnje naselja Resnik - lokacijska dozvola
Rekonstrukcija kolektora u Ulici Gata sa izgradnjom preljevne građevine, crpne stanice i odvodnog kanala za otpadne vode naselja Jakuševec - lokacijska dozvola
Sanitarni kanali ulica dijela naselja Donji Stupnik - lokacijska dozvola
Kanalizacijska mreža naselja Lučko i Ježdovec - produženje lokacijske dozvole
Kolektor Produžena Islandska - produženje lokacijske dozvole
Rekonstrukcija kolektora u Ulici Gata sa izgradnjom preljevne građevine, crpne stanice i odvodnjog kanala za otpadne vode naselja Jakuševec do Glavnog sakupljača otpadnih voda Novog Zagreba - građevinska dozvola