RADOVI ViO


RADOVI VODOOPSKRBE I ODVODNJE KOJI SU U TIJEKU ILI U POSTUPKU PRIPREMNIH RADOVA
REDNI BROJ
PROJEKT
GRADSKA ČETVRT
OPIS RADOVA
VODOOPSKRBA
1. Izgradnja vodospreme Kašina Sesvete Radovi u tijeku
2. Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama Pecinov breg, Latišće, Šimerov
breg
Brezovica Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dužini 1.800 metara - radovi pri završetku
3. Izgradnja magistralnog cjevovoda Radnička III. etapa Pešćenica - Žitnjak Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dužini 222 metara - radovi pri završetku
4. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Šipkovica Stenjevec Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dužini 650 metara - radovi pri završetku
5. Izgradnja precrpne stanice Vinogradska Sesvete Radovi u tijeku
6. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Gornji i Donji Trpuci Brezovica Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dužini cca 9000 m - očekuje se početak radova
7. Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjeovoda u Saborskoj ulici Donja Dubrava Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u dužini 212 metara - očekuje se početak radova
8.  Izmještanje magistralnog cjevovoda Tuškanac - Jabukovac Gornji Grad Medveščak Izmještanje magistralnog cjevovoda u dužini 498 m - radovi u tijeku
9.  Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Stara cesta (Hrvatski Leskovac) Novi Zagreb - zapad Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dužini 996 m - radovi u tijeku
10.  Izgradnja crpne stanice Miholići  Podsljeme Izgradnja crpne stanice - očekuje se početak radova
11.  Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Oranice Stenjevec Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dužini 148 m - očekuje se početak radova
ODVODNJA
1. Izgradnja primarne kanalske mreže naselja Hrvatski Leskovac Novi Zagreb - zapad Izgradnja kanalske mreže u dužini od 12.930 metara i dovršetak sabirnog kolektora - radovi u mirovanju
2. Rekonstrukcija javnog kanala u ulicama Molatska, Bedenički put, Petrijanečka, Trnava II Donja Dubrava Rekonstrukcija javnog kanala u dužini cca 570 m - očekuje se početak radova
3. Rekonstrukcija javnog kanala u Ulici Žlebec Podsused Vrapče Rekonstrukcija javnog kanala u dužini 294 metara - radovi u tijeku
4. Izgradnja javnog kanala Vrhnička- Čulinečki zavoj Donja Dubrava Izgradnja javnog kanala u dužini 192 metara - očekuje se početak radova
5. Izgradnja javnog kanala Pantovčak-Donje
Prekrižje-Kraljevec
Gornji Grad - Medvešćak Izgradnja javnog kanala u dužini 2.379 metara - radovi u tijeku
6. Izgradnja javnog kanala u Ulici Horvatov put, Bizek Podsused - Vrapče Izgradnja javnog kanala u dužini 398 metara - radovi u tijeku
7. Izgradnja javnog kanala u Kupinečkom Kraljevcu, I: etapa Brezovica Izgradnja javnog kanala u dužini 8 673 metara - radovi u tijeku
8. Izgradnja GSK I.I sa CS Hrvatski Leskovac Novi Zagreb - zapad Nastavak izgradnje - radovi pri završetku
9. Izgradnja javnog kanala i crpne stanice u Ulici Malnarova IX odvojak Novi Zagreb - zapad Izgradnja javnog kanala u dužini 272 metra - radovi u tijeku
10. Izgradnja transportmog kolektora s precrpnicom PC Sesvete i rasteretnog objekta s retencijskim kanalom na kolektoru Sesvete, CUPOV-SESVETE Peščenica - Žitnjak Radovi u tijeku
11. Izgradnja javnog kanala u Ulici Karlovača cesta (zapadno od kanala Sava- Odra) i Delkovečkoj ulici Novi Zagreb - zapad Izgradnja javnog kanala u dužini 508 metara - očekuje se početak radova
12. Izgradnja javnog kanala u Ulici Luje Naletilića 13 m - 13 f Novi Zagreb - zapad Izgradnja javnog kanala u dužini 107 metara - očekuje se početak radova
13. Izgradnja javnih kanala na slivu Kustošijanska - Gorenščak Črnomerec Izgradnja javnog kanala u dužini 2317 metara - radovi u tijeku
14.  Izgradnja kanala Šušnjevec Podsljeme Izgradnja kanala u dužini 475 m - nastavak radova