EU PROJEKTI

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. aktivno sudjeluje u provedbi projekata ugovorenih za sufinanciranje putem fondova EU. Na našim stranicama možete dobiti uvid u trenutno aktivne projekte.